Małgorzata Kowalewska
  alhenag63@gmail.com
banner
Praktyki religijne, rytuały i obrzędy

Większość hinduistów czci tylko jednego Dewa lub jedną Dewi czy ich awatary. Duża część wykorzystuje do tego obrazki lub posążki, umieszczane w hinduistycznych świątyniach - mandirach, święte pisma hinduizmu traktują je wyłącznie jako reprezentację boga jedynego bezforemnego. W mandirach rzadko odbywają się zbiorowe zgromadzenie modlitewne, jak to ma miejsce w chrześcijaństwie czy islamie, najczęściej pobożny hinduista przychodzi tam, aby się pomodlić i odprawić proste, symboliczne rytuały ofiarne.

W licznych nurtach hinduistycznych bardzo ważne jest bhakti, czyli oddanie bogu. Występują tego rozmaite formy. Istotną ekspresją oddania jest też śpiewanie radosnych dewocyjnych pieśni lub odprawianie sankirtanów. Bhakti wyraża się także w indyjskich tańcach.

W hinduizmie powszechny jest również kult świętych, czczonych w podobny sposób jak Dewy, Dewi czy awatarowie.

W hinduizmie powszechne są różne praktyki religijne: pudźa, jadźńa, dźapa - powtarzanie mantrkirtan, śpiewanie pieśni religijnych - bhadźanówaarti. Popularne jest czytanie świętych pism, uważane - w połączeniu z wprowadzeniem w życie nauk z tych ksiąg - za błogosławieństwo na drodze duchowej.

Poranna rodzinna ceremonia 'aarti'

Poranna rodzinna ceremonia "aarti"

Om Jai Jagdish Hare

Poranna ceremonia "aarti" w Varanasi, 2016r.

Praktykuje się ceremonie związane z jedzeniem. Wielu hinduistów przed spożyciem pokarmu ofiaruje go swojemu ulubionemu bóstwu, często poprzez recytację mantry Brahmarpanam, co sprawia, że - zgodnie z tym, w co hinduiści wierzą - staje się prasadam.

Wielu hinduistów odbywa pielgrzymki do świętych miejsc lub żeby się spotkać ze świętymi, sadhu czy joginami. Do istotnych miejsc, odwiedzanych przez pielgrzymów należy rzeka Ganges, uznawana za świętą rzekę, w której hinduiści rytualnie się obmywają, niektóre miasta, np. Varanasi, Bryndaban, Allahabad czy też góra Kajlas w Himalajach.

Istotną część kultu w religiach dharmicznych, datowanego od czasów przedaryjskich, stanowi wiele gatunków roślin. W Puranach zawartych jest wiele uwag o czczonych roślinach, Manusmryti zawiera listę kar za krzywdzenie drzew. Mitologia indyjska podaje informacje o szczególnych drzewach, symbolizujących płodność, witalność i moc siły wegetacji oraz reprezentujących łącznik pomiędzy niebiosami i ziemią. W niebiańskim ogrodzie boga Indry znajduje się pięć specjalnie wyróżnionych drzew: paridźata; mandara, której cień uwalnia od dolegliwości i zmartwień; samantaka, wzmacniająca męską płodność; harićandana, czyli sandałowiec, który, pomijając piękny zapach, odstrasza złe duchy; kalpawryksza, posiadające moc spełniania życzeń.

Również współcześnie wielu roślinom przypisuje się znaczenie magiczne i lecznicze. Większość posiada symboliczny związek z jakimś bóstwem czy postacią mitologiczną, np. datura jest wiązana ze "straszliwym" bogiem Śiwą, lotos z łaskawą boginią Lakszmi, a mędrzec Markandeja schronił się w konarach bargadu podczas potopu. Łuk Kamy, boga miłości, jest ozdobiony kwiatami pięciu roślin: aśoki, mango, navamal lika, padmy - różowego lotosu i kamali - niebieskiego lotosu. Kult drzew stanowi ważny element hinduizmu ludowego i śaktyzmu, według którego drzewa zamieszkują żeńskie duchy, zwane jakszini.

Poszczególne części roślin (kwiaty, gałązki, liście, czasami owoce) są ofiarowywane podczas obrzędów w świątyniach. Powszechne w Indiach jest użycie pięciu rodzajów świętych liści podczas ceremonii religijnych: akszajawata, amra, pilkhan (biała figa), pipal, udumbari. Istnieje wiele skodyfikowanych zasad stosowania kwiatów podczas obrzędów, np. z pewnymi wyjątkami nie używa się kwiatów, które spadły na ziemię, a boginiom ofiaruje się najczęściej kwiaty w kolorze czerwonym. Obowiązują różne tabu: kwiatów sirisa nie można używać podczas pudźa na cześć Ganeśa, zaś widźaja sala w obrzędach na cześć Śiwy.

W wielu świątyniach ważnym elementem kultowym jest święte drzewo, tzw. sthala wrykszam. Niezależnie od kultu świątynnego zachowała się tradycja utrzymywania świętych gajów, co służyło między innymi zachowaniu gatunków szczególnie ważnych ze względu na swoje właściwości lecznicze. Przykładowo w Ghatach Zachodnich (pasmo górskie) w stanie Maharasztra istnieje ponad dwieście świętych gajów, zwykle poświęconych Matce Ziemi. Zabronione są tam polowania, wypasania zwierząt, a drewno pozyskać można dopiero, jak drzewo uschnie.

Prawie wszystkie rośliny uznane za święte wykorzystywane są szeroko w Ajurwedzie (system medycyny indyjskiej rozwinięty w starożytności).

Hindusi, w szczególności bramini, sadhu i jogini, często praktykują medytację czy jogę. Istnieją różnorodne sposoby medytowania. Może to być koncentracja energii, kontrola oddechu, wizualizacja czy powtarzanie mantr. Medytację wykonuje się najczęściej w pozycji lotosu, pozycji półlotosu lub zwyczajnym siadzie skrzyżnym. Jako ćwiczenia uzupełniające stosuje się też asany, mudry czy bandhy. Jedna z odmian jogi - hatha-joga - koncentruje się na asana. Popularna forma hatha-jogi to tylko gimnastyka, mająca niewiele wspólnego z religią.

W Indiach wyłoniła się hinduistyczna tradycja duchowa zwana tantrą, związana ściśle z określonymi sampradaja, głównie wisznuickimi i śiwaickimi, której adepci stworzyli unikatowy system praktyk. Charakterystyczne dla nich było stosowanie do medytacji jantr, mandala, mudrmantr, co miało pomóc w rozwoju duchowym. Tantra zawierała również sporo elementów magii. W niektórych bardziej skrajnych szkołach, zwanych popularnie "tantrą lewej ręki", adepci praktykowali również tzw. "pięć M" - pięć praktyk, naruszających zasady religijne hinduizmu: matsja (spożycie ryb), mansa (spożycie mięsa), madja (spożycie alkoholu), mudra (spożycie afrodyzjaków) oraz maithuna (zakazane stosunki seksualne).

Istotną rolę w wielu odłamach hinduistycznych sprawuje relacja guru - śiśja (uczeń). Śiśja zobowiązany jest do szacunku i posłuszeństwa wobec swojego guru, a ten z kolei ma prowadzić go po ścieżce moralności i pomóc uzyskać stan moksza. Zwyczajem powszechnym w Indiach było, przed byciem przyjętym na nauki, dawanie swojemu guru przez śiśję dakszina (datek na rzecz guru), która najczęściej miała postać kwiatów, owoców, słodyczy lub drobnej, symbolicznej sumy pieniężnej. W niektórych szkołach hinduizmu guru również inicjował ucznia odpowiednią mantrą, którą miał powtarzać przez określony czas. Często, szczególnie w przypadku guru uważanych za szczególnie świętych, uczniowie na specjalne sposoby czczą swego guru. Należą do nich znakowanie jego ciała kunkum, smarowanie go wibhuti, rytualne obmywanie jego stóp itp.

Pełne rytuałów i obrzędowości są różnego rodzaju uroczystości rodzinne, np. urodzenie się dziecka, ślub czy pogrzeb.

(Źródło: pl.wikipedia.org, joga-joga.pl, indie.pl, kobieta.interia.pl, kobietywschodu.fsl.pl, indiaguide.pl, polskie-cmentarze.pl, socjolook.pl, qxyz.republika.pl, cowtoruniu.pl, qbk.pl, en.wikipedia.org, indiaparenting.com)